Veilig gebruik Perfektan

Desinfectie in Nederland is een complexe zaak 

Binnen een aantal groepen op Facebook is een gesprek ontstaan betreffende de veiligheid van Perfektan. In antwoord daarop hebben wij de volgende reactie geplaatst. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om een reactie te geven op het gesprek wat hier op facebook is ontstaan. Ik geef deze reactie in de hoedanigheid als eigenaar van CT international in Zwolle; wij zijn de importeur/distributeur voor Nederland van het product Perfektan en willen u op deze wijze informeren over de juistheid van het product en haar veiligheid.


Desinfectie in Nederland is een complexe zaak die de afgelopen jaren enorm in ontwikkeling is, maar wij zullen proberen om dit eenvoudig uit te leggen; Als importeur/distributeur zijn wij gehouden aan de Nederlandse wet en dat betekend dat wij zorgdragen voor de registratie van Perfektan en dat deze in Nederland geregistreerd is onder de Nederlandse REACH & CLP wetgeving. Dit is een voorwaarde die de EU stelt en die elk land moet uitvoeren. Deze registratie heeft tot doel een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en het milieu te waarborgen.

https://echa.europa.eu/nl/regulations/clp/understanding-clp
https://www.chemischestoffengoedgeregeld.nl/content/clp

Door deze registratie is de veiligheid van het product gewaarborgd. Er is dus geen sprake van een chemisch ongezond product. Verder is er op aanvraag een Nederlands MSDS (veiligheidsblad) beschikbaar waarin er duidelijke uitleg gegeven wordt over de Gevarenaanduidingen op de verpakkingen, de voorzorgsmaatregelen en de samenstelling van het product.

Vanwege al het bovenstaande, de registratie en de daaruit voortvloeiende verplichtingen betreffende etikettering, labelling, voorlichting & opslag is de prijsstelling in Nederland inderdaad anders als elders in Europa. Maar wettelijk gezien mag een dergelijk product uit Duitsland ook niet op de Nederlandse markt gebracht worden. De reden om Perfektan te (blijven) gebruiken ligt o.a. in de bredere desinfectie mogelijkheden. Daar waar Alcohol 80% bijvoorbeeld geen Norovirussen & Bacteriesporen dood, is dit wel het geval bij Perfektan. Door Perfektan te gebruiken in uw Ultrasoon apparaat betekend dit reiniging & desinfectie binnen de gestelde tijden die opgegeven worden door de fabrikant.

 

Ik hoop dat wij op deze wijze een duidelijk antwoord hebben kunnen geven op beide vraagstellingen binnen dit onderwerp en ik zou u allen willen uitnodigen om tijdens de komende beurzen in Utrecht (Beautybeurs) en Pedicurebeurs in Houten mij desgewenst aan te spreken over verdere uitleg omtrent dit onderwerp.

Met vriendelijke groet, Karolien van der Scheer

Descodrill Perfektan