KRP waardeert bestaande cursussen volgens nieuw normeringssysteem

De nieuwe accreditatie voor onze studiedagen en workshops:
 –
Studiedag Pedicure Frezen
  • 6 punten : Domein Voetzorg

Workshop Basisprincipes van Hygiëne

  • 3 punten : Domein Voetzorg
Heeft u zich voor 2018 aangemeld voor één of meerdere van deze workshops dan hoeft u zich geen zorgen te maken over het al dan niet ontvangen van accreditatiepunten.
 

Volgens Nieuwsbrief KRP zijn dit de voorwaarden van de nieuwe normering.

1 punt per uur bij- en nascholing
Met ingang van 1 januari 2018 werkt het KRP met een waardering van één accreditatiepunt per uur bij- en nascholing. De nieuwe normering ziet er als volgt uit:

  • Medisch pedicure: 24 punten in drie jaar, waarvan:
  • minimaal 9 punten in het domein Voetzorg,
  • minimaal 3 punten in het domein Kwaliteitsbewust handelen,
  • minimaal 6 punten in het domein Professionaliteit
  • 6 punten zijn vrij invulbaar over de domeinen naar eigen keuze.
  • Pedicure DV/RV: 21 punten, waarvan maximaal 3 punten in de categorie vrije ruimte
  • Pedicure DV of RV: 15 punten, allen uit categorie beroepsvereisten
  • MP in opl.: normering ongewijzigd, binnen de termijn het diploma medisch pedicure behalen
Aanpassing toekenning punten aan programma’s (1 pt per uur)
Het toekennen van punten aan programma’s wordt aangepast aan de nieuwe werkwijze van één punt per uur. Daarbij beoordeelt een commissie van inhoudsdeskundigen, hoeveel dagdelen nodig zijn om de inhoud van het programma goed te kunnen aanbieden en de leerdoelen te realiseren. Het aantal punten dat wordt toegekend aan een programma, is dus altijd een veelvoud van drie.
Voor de complete tekst lezen van de nieuwsbrief van het KRP november 2017 verwijzen we u naar de site van www.procert.nl
https://www.kwaliteitsregisterpedicures.nl/pages/47/Pedicures/Nieuws/Archief.html
KRP CT International